เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

สรุปความคืบหน้าการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลสหรัฐฯ
28/01/2013

สรุปความคืบหน้าการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลสหรัฐฯ

หลังจากชัยชนะในการเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐฯ สมัยที่ 2 ปธน. Barack Obama ได้มีการประกาศปรับ ครม. โดยแต่งตั้งสมาชิก ครม. ใหม่ ดังนี้

1. รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งและข้อมูลที่น่าสนใจ1.1 นาย John F. Kerry ได้รับการแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Secretary of State)
- เป็นวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตรัฐ Massachusetts และประธาน คกก. การต่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐฯ
- เคยลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่พ่ายแพ้ให้ ปธน. George W. Bush ในสมัยที่สอง
- มีประสบการณ์ช่ำชองในกิจการต่างประเทศ เป็นผู้ที่ ปธน. Obama มอบหมายให้กระชับ คสพ. กับปากีสถานหลังการสังหารนาย Osama Bin Laden
- เป็นผู้เสนอให้กองกำลัง NATO แทรกแซงวิกฤติในซีเรีย
- เป็นวุฒิสมาชิกมากว่า 30 ปี และเป็นทหารผ่านศึกสงครามเวียดนาม
1.2 นาย Charles T. Hagel ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (Secretary of Defense)
- เป็นวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันรัฐ Nebraska
- ที่ผ่านมามีนโยบายไม่เห็นด้วยต่อการแทรกแซงทางทหารของสหรัฐฯ ในเวทีโลก สนับสนุนการตัด งปม. ด้านการทหารของสหรัฐฯ สนับสนุนการเจรจากับอิหร่าน สนับสนุนการเจรจาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
- เคยวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มรักร่วมเพศ
1.3 นาย Jack Lew ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Secretary of Treasury)
- เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาว (White House Chief of Staff)
- มีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี และเป็นผู้ทำบัญชีการขาดดุลงบประมาณในสมัย ปธน. Bill Clinton หลังจากงบเกินดุลกว่าสามครั้ง
- เป็นผู้ที่นักการเมืองในวอชิงตันให้การยอมรับในประสบการณ์ด้านการเมือง แต่นักธุรกิจใน Wall Street แสดงความกังขาเล็กน้อย เนื่องจากไม่มีภูมิหลังด้านธุรกิจ การเงินและการลงทุนมากนัก โดยเฉพาะในขณะนี้ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเจรจาเพิ่มเพดานหนี้กับกับ Congress ในช่วงต้นเดือน มี.ค. 2556
นอกจากนี้ มีตำแหน่งที่สำคัญในรัฐบาลแต่ไม่ใช่ระดับ ครม. ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน คือ นาย John Brennan ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายประจำทำเนียบขาว เป็น Director of Central Intelligence Agency

2. กระบวนการในการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
2.1 ปธน. จะเป็นผู้ยื่นเสนอชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาและลงคะแนนให้การยอมรับ (advise and consent)
2.2 วุฒิสภาจะพิจารณาให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง จัด Nomination Hearing เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับตำแหน่ง
ความคืบหน้าล่าสุด
- The Senate Foreign Relations Committee มีกำหนดจัด Nomination Hearing พิจารณาการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของนาย John Kerry ในวันที่ 24 ม.ค. 2556
- The Armed Services Committee มีกำหนดจัด Nomination Hearing พิจารณาการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของนาย Charles T. Hagel ในวันที่ 31 ม.ค. 2556
- The Senate Finance Committee ยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนในการจัด Nomination Hearing เพื่อพิจารณาการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของนาย Jack Lew
2.3 หลังจากผ่านขั้นตอน Nomination Hearing ในคณะกรรมาธิการวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ได้รับการแต่งตั้งข้างต้น จะต้องผ่านการลงคะแนนเสียงให้การยอมรับโดยเสียงส่วนใหญ่จากวุฒิสภาสหรัฐฯ (คะแนนเสียงมากกว่าสามในห้าของจำนวนสมาชิกวุฒิสมาชิกทั้งหมด) ในลักษณะ Roll Call  ซึ่งในขณะนี้ พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาและพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากใน สภาล่าง
2.4 หลังจากผ่านการลงคะแนนเสียงยอมรับในวุฒิสภา และหลังจากพิธี Inauguration ของประธานาธิบดี Obama ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะต้องเข้าพิธีสาบานตน (swearing-in ceremony) มีลักษณะคล้ายกับพิธีสาบานตนของประธานาธิบดี คือผู้เข้ารับตำแหน่งจะสาบานต่อหน้าคัมภีร์ไบเบิลที่คู่สมรสถือให้ ต่อหน้ารองประธานาธิบดีและต่อหน้าผู้พิพากษา

ทั้งนี้ ในกรณีของนาย John Kerry และนาย Charles Hagel ซึ่งมีตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิก จะต้องลาออกจากตำแหน่งวุฒิสมาชิก ซึ่งจะมีการจัดการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกคนใหม่ในมลรัฐของนาย Kerry และนาย Hagel ต่อไป