กิจกรรม US Watch

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ความสามารถทางการแข่งขันด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับตลาดในสหรัฐอเมริกา : การขนส่งบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร"
07/06/2013

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ความสามารถทางการแข่งขันด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับตลาดในสหรัฐอเมริกา : การขนส่งบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร"

          ขอเชิญผู้ที่สนใจ ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ความสามารถทางการแข่งขันด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับตลาดในสหรัฐอเมริกา : การขนส่งบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร" (Competitive Packaging for the U.S.Market: Distribution Packaging and Food Packaging Development) ดังต่อไปนี้

1. การขนส่งบรรจุภัณฑ์ : อันตรายและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการขนส่ง + การทดสอบในห้องปฏิบัติการณ์ก่อนการขนส่ง

บรรยายโดย Prof. Siripong Malasri, Ph.D., P.E., CPLP (Technician), Packaging Department Chair and Healthcare Packaging Consortium Director, Christian Brothers University
/uswatch/PkgSeminar-MFA-06-05-13-Slides- Prof. Siripong.pdf

2. กฎระเบียบเกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหารของสหรัฐฯ                                                                

บรรยายโดย รศ.ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
/uswatch/Legislation_US_market_5_June_2013.pdf

3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร : ความสะดวกและการสื่อสาร

บรรยายโดย  ผศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
/uswatch/Packaging Function Tunyarut.pdf